1,2
Chemoletz odfarbovač na textil 30 g
Skladové číslo: 103
Objednávkový kód: 103
Chemoletz odfarbovač na textil 30 g
0,30 € s DPH
0,25 € bez DPH
viac ako 100ks

ODFARBOVAČ NA TEXTIL - 30 g

Odfarbuje textil, prádlo a čistí škvrny od vína, ovocia, atramentu a iných škvŕn.

Odfarbovač je praktická pomôcka pre odfarbenie textilu od akejkoľvek farby, prípadne nečistoty.Návod na použitie: obsah sáčku riedime 20 litrami horúcej čistej vody. Vypranú látku vložíme do roztoku a za stáleho premiešavania odfarbuje až do bledého nádychu. Odfarbenie látku vypláchnite v čistej vody a zaveste. Odfarbovanie vyskúšajte vopred na útržku rovnakej látky. Používajte výhradne neporušené smaltované nádoby.Pri nadýchaní dopravte na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložiť v stabilizovanej polohe. Pri styku s pokožkou ihneď umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Pri styku s očami vymyť veľkým množstvom vody aj pod viečkami. Poraďte sa s lekárom. Pri požití vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pokiaľ dôjde k vracaniu, obráťte osobu do bezpečnej polohy a vyhľadajte lekára. Pri používaní výrobku nepite, nejedzte, nefajčite, noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.


Meno: Povinný údaj
Email: Povinný údaj
Hodnotenie:

Vaša recenzia:

Odoslaním príspevku súhlasíte s podmienkami používania služby recenzie produktu


Odporučte e-mailom.


Komu: Povinný údaj
Od: Povinný údaj

Sprievodný text: