1,2
Fixinela Desi wc 500ml Tatrachema
Skladové číslo: 13056
Objednávkový kód: 13056
Fixinela Desi wc 500ml Tatrachema
1,99 € s DPH
1,66 € bez DPH
overiť dostupnosť

FIXINELA desi WC 500ml

  • čistič WC, čistí a dezodoruje hygienické zariadenia
  • čistí ťažko dostupné miesta, rozpúšťa močový a vodný kameň

EAN: 8585003911581

Vlastnosti:

FIXINELA DESI WC je tekutý, viskózny, čistiaci, dezodoračný prostriedok na WC, na báze povrchovoaktívnych látok a látok zvyšujúcich čistiacu účinnosť. Slúži na čistenie a odstraňovanie hrdzavých škvŕň, vodného kameňa a iných nečistôt z hygienických zariadení. Pôsobí dezodoračne, má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje z povrchu,  zanecháva WC hygienicky čisté.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, < 5 % kyselina fosforečná, < 5 % neiónové tenzidy, parfum: AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, farbivo. 

Návod na použitie:

Naniesť FIXINELA DESI WC, nechať pôsobiť podľa požadovaného účinku a opláchnuť vodou. 
Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod. 

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. 

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Balenie:

500ml 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby. 


Meno: Povinný údaj
Email: Povinný údaj
Hodnotenie:

Vaša recenzia:

Odoslaním príspevku súhlasíte s podmienkami používania služby recenzie produktu


Odporučte e-mailom.


Komu: Povinný údaj
Od: Povinný údaj

Sprievodný text: