1,2
KREZOSAN FRESH dezinfekčný prostriedok na podlahy 950 ml, cistic
Skladové číslo: 13153
Objednávkový kód: 13153
KREZOSAN FRESH dezinfekčný prostriedok na podlahy 950 ml, cistic
3,50 s DPH
2,92 bez DPH
viac ako 100ks
Krezosan fresh plus 950 ml tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok slúži na čistenie a dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych priestorov, na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov podláh, chodieb, kúpeľní, sociálnych zariadení a pod. má baktericídny a fungicídny účinok po 30 minútach pôsobeniaKrezosan fresh plus: tekutý, čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy, chodby, kúpeľne, hygienické zariadeniaBiocídny prípravok:likviduje baktérie a kvasinky.Obsahuje:didecyl (dimetyl) amónium-chloridy; C12-16-alkylalkoholy,etoxylované. Účinná látka: didecyl (dimetyl) amónium-chloridy 48250mg/kgUpozornenie:Používajte biocídny prípravok bezpečne. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.Riedenie:1 objemový diel prípravku na 9 objemových dielov vody. Pred použitím prípravok pretrepať.Návod na použitie:Zriedený Krezosan fresh plus naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite vodou. Krezosan fresh plus má baktericídny účinok (doba pôsobenia 5 minút) a účinok proti kvasinkám (doba pôsobenia 15 minút). Nebezpečenstvo:Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Veľmi toxický pre vodné organizmy.Bezpečnostné upozornenie:Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Zozbierajte uniknutý produkt.Prvá pomoc:PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Pokyny na zneškodnenie:Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.Skladovanie:Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až +30°C.Zloženie:


Meno: Povinný údaj
Email: Povinný údaj
Hodnotenie:

Vaša recenzia:

Odoslaním príspevku súhlasíte s podmienkami používania služby recenzie produktu


Odporučte e-mailom.


Komu: Povinný údaj
Od: Povinný údaj

Sprievodný text: