1,2
Fixinela Perfect na špáry 500 ml
Skladové číslo: 18320
Objednávkový kód: 18320
Fixinela Perfect na špáry 500 ml
3,25 € s DPH
2,71 € bez DPH
viac ako 10ks

FIXINELA perfekt na špáry 500ml

- čistiaci prostriedok na špáry na keramickej dlažbe a obklade
- špáram vracia pôvodnú farbu
- odstráni vodný kameň z vodovodnej batérie, vane, obkladačky, dlažby

Vlastnosti:
Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci anorganickú kyselinu a účinné tenzidy. Čistí špáry na keramických obkladoch a podlahách, vracia špáram pôvodnú farbu. Odstraňuje vodný kameň z vodovodných batérii, vaní, umývadiel, obkladačiek, dlažby a pod. Prípravok  má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje z povrchu.

Zloženie:
5-15% kyselina amidosírová, < 5% aniónový tenzid, konzervant, parfum.

Dávkovanie a použitie:
Znečistený povrch dostatočne navlhčíme čistou vodou. Nanesieme Fixinelu perfekt na špáry, necháme pôsobiť podľa intenzity znečistenia a opláchneme čistou vodou. Pri čistení špár doporučujeme použiť kefku.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:
Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:
Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:
500 ml
Minimálna trvanlivosť 30 mesiacov od dátumu výroby.

 

Súvisiace produkty
 Obj.čísloNázovMer.jed.Cena bez DPHCena s DPH 
13478 Fixinela perfekt kuchyňa mechanický rozprašovač 500 ml ks 2,70 €3,24 €
12037 FIXINELA PERFEKT ČISTIČ NA SPRCHOVÉ KÚTY S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČOM 500ML KS 2,71 €3,25 €
13021 FIXINELA perfekt na plasty - 500ml KS 2,71 €3,25 €
13419 Fixinela Perfekt Kupelna 500 ml ks 2,71 €3,25 €
13000 fixinela perfekt čistič krbových skiel 500 ml ks 2,71 €3,25 €


Meno: Povinný údaj
Email: Povinný údaj
Hodnotenie:

Vaša recenzia:

Odoslaním príspevku súhlasíte s podmienkami používania služby recenzie produktu


Odporučte e-mailom.


Komu: Povinný údaj
Od: Povinný údaj

Sprievodný text: